messing
← Tilbake til forsiden

Elverum kulturskoles elever (og lærere) kan tilby underholdning av f. eks konserter, forestillinger, utstillinger til berikelse for lokalmiljøet.

Pris for organisasjoner/ frivillige lag og foreninger: kr 1.000,-
Bedrifter oa. kr. 4.000,-

Elverum kulturskole sender faktura i etterkant av oppdraget. Elever som deltar bør i tillegg få en liten oppmerksomhet. Skal lærere være utøvere prissetter de sin tjeneste i forhold til freelancemarkedet og sender faktura selv.

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken er et samarbeidsprosjekt mellom kultur- og opplæringssektoren både på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, og gjelder for alle skoler i Norge.

Elevene og skolene skal gjennom ordningen få mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonell kunst og kulturuttrykk av alle slag.

Kulturtilbudene skal være av høy kvalitet og vise hele bredden av kulturuttrykk:

 • scenekunst
 • visuell kunst
 • musikk
 • film
 • litteratur
 • kulturarv

Målene for Den kulturelle skolesekken er:

 • å bidra til at barn og unge får et profesjonelt kunst- og kulturtilbud.
 • å legge til rette for at elevene lettere skal få tilgang til, gjøre seg kjent med å utvikle forståelse for kunst- og kulturuttrykk av alle slag.
 • å medvirke til å utvikle en helhetlig innlemmelse av kunstneriske og kulturelle uttrykk i realiseringen av skolens læringsmål.

Arbeidsgruppe for Den kulturelle skolesekken er:
Elverum ungdomsskole

Geir Cato Bergerengen
Rektor Sørskogbygda skole

Tord Arnesen
Utdanningssjef

Anette Solberg
Rektor kulturskolen og koordinator av DKS

 

PLAN FOR SKOLEÅRET 2017/2018: DKS for ELVERUMSKOLEN 2017.docx2

 

Den kulturelle spaserstokken

Målet med Den kulturelle spaserstokken er:

 • å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre
 • å legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det utvikles gode kunst- og kulturprosjekter lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk
 • å bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet

Det er kommunene som har anledning til å søke om midler fra Den kulturelle spaserstokken. Elverum og Åmot kommuner samarbeider om ordningen, søknad om støtte og turneplanlegging. Saksbehandler/produsent er Marit Westling – Elverum Kulturskole.