← Tilbake til forsiden

Kulturskolen har undervisning på mange ulike slagverksinstrumenter. Både klassisk slagverk beregnet på korps og orkester, og trommesett til band og ulike samspillgrupper.

Undervisningen er skal gi eleven kunnskaper i alle deler av slagverks faget.

Lærer: Ole Petter Hallan tlf: 951 54 464  E-post: ole.petter.hallan@elverum.kommune.no
For elever fra 8 år og eldre

slagverkere på Vidamute 2018                             Foto: Ole Petter Hallan

slagverkere2018