← Tilbake til forsiden

Kulturskolen har tilbud på fiolin både klassisk og folkemusikk, i tillegg til Cello.
Fiolin klassisk eller folkemusikk: Lærer Marit Westling tlf: 970 84 817
Cello: Lærer Jagoda Szostak tlf: 478 32 553

Undervisningen foregår i grupper og som enkeltundervisning.
Kulturskolen har instrumenter til leie.
Tilbudet er for elever i alderen fra 8 år og eldre. Det kan gjøres unntak på fiolin for yngre barn.

På Søbakken skole samarbeider kulturskolen om strykeprosjektet Streng.
Dette er et introduksjonstilbud og foregår i grupper.
For elever mellom 7- 9 år. Vi anbefaler at eleven søker seg over til individuell undervisning etter 1 – 2 år.

strykere2018

Vidamute 2018.                                                                                                          Foto: Thomas Westling

Etterhvert vil også elevene på strykeinstrumenter kunne delta i orkester på kulturskole

DUO tilbud: et barn og en voksen kan lære seg å spille et instrument på samme time.

Orkester: Kulturskolen starter opp med fast tilbud i orkester for voksne og barn sammen, oppmøte i forhold til en årsplan.