← Tilbake til forsiden

I Teater/Drama som kunstart er det formidling som står sentralt. Bevegelse, stemme, rytme, dynamikk, musikk, og også visuelle og symbolske virkemidler benyttes for å skape et uttrykk. Elevene leker, de spiller gjennom roller og fiksjon, og ofte føres dette frem til en scenisk fremføring/visning. Teater er en kollektiv kunstart- altså et aktivt samspill med de andre kunstuttrykkene. Sentralt står kommunikasjonen og samspillet mellom elevene i teatergruppa, og mellom teatergruppa og publikum.

Drama 1, alder: 9- 11 år

Onsdager kl 17.30- 18.45
Lærer: Morten Haug

Drama 2, alder 12- 14 år

Onsdager kl 15.30- 17.15
Lærer: Morten Haug tlf: 90913419

Kulturskolens dramagrupper fokuserer på prosessen og ulike metoder og teknikker i dramafaget. Drama 2 skal være en videreføring av Drama 1, men med utskiftninger i gruppa vil noen tema i undervisningen måtte gjentas. Elevene fra dramagruppene kan rekrutteres videre inn i Alf teateret.

Alfteateret (Alfarheim lille friteater)

Alfarheim lille friteater er et foreldredrevet teater med eget styre. Kulturskolen sørger for kvalifisert opplæring, ALF organiserer alt rundt forestillingsarbeidet. Hvert barn må stille med en foresatt til arbeidsgrupper i forbindelse med forestillinger. Alf gjennomfører elevopptak innen 1. Juni, og Teateret rekrutterer endel av elevene fra dramagruppene i kulturskolen.

Hovedmålet er ALF er å sette opp en stor forestilling hvert år.

Kulturskolen kan videreformidle søknader om opptak til Alf teateret.

Alder: 10- 18 år.
Tirsdager mellom kl. 15.30- 20.30
Egen plan for oppmøte.
Lærer: Morten Haug

I tillegg blir må det påregnes noen obligatoriske helgeøvelser i forbindelse med forestilling.

Alfteateret har sin egen hjemmeside: https://alfteater.wordpress.com/

NYTT høsten 2017:

Teatertilbud for voksne. Kulturskolen setter i gang kurs i Teater for voksne, minimum 12 deltakere. Lærer. Morten Haug

Kontortid

tlf: 90913419           E-post: morten.haug@elverum.kommune.no

 

Tirsdager: 12.30 – 15.30
Onsdager: 12.00- 15.30