← Tilbake til forsiden

De visuelle kunstfagene i kulturskolen skal reflektere, eller ha sammen heng med hvilke uttrykksformer samfunnet rundt er opptatt av. Kunst, arkitektur, design, håndverk og kunsthåndverk. Faget skal ta i bruk barns egne uttrykksformer og barns behov for eget uttrykk som en referanse til egen identitet og tilhørighet.

Elevene skal få kjennskap til og lære grunnleggende teknikker og teorier om form og farge. Elevene skal lære å stille ut egne arbeider og formidle disse.

Faget er organisert slik at elevene mottar en leksjon pr uke gjennom skoleåret i grupper. Det er 12 elever i hver gruppe. Disse er satt sammen etter alder og erfaring. For elever i alderen 9 år og eldre.

visuell kunstvidamute2018

 

Visuell kunst 1 (nybegynner)

Mandag kl. 18.15- 19.30

Visuellkunst 2 (nybegynner/mellomnivå)

Onsdag kl 16.00- 17.30

Visuellkunst 3 (mellomnivå/ viderkommen)
Onsdag kl 17.45- 19.45

 Deltagere på visuellkunst i Elverum kulturskole betaler for en materialpakke som er obligatorisk. Materialpakka inneholder basisutstyr som er nødvendig for opplæringen og benyttes på kulturskolen. Hvis elevene og foresatte ønsker det, kan utstyr kjøpes inn ekstra for å ta med hjem.

Lærer

Line Adele Doksrud tlf: 95855393

Kontortid: Onsdager kl.

Les semesterplaner for å finne informasjon om utstillinger/arrangementer.

visuellkunst22017