Ballett

Beata Kapluk (vikar 21/22 for Ellis)

 

ballett er Ellis van Dijk lærer til vanlig. I skoleåret 2021-22 er Ellis ute i verden for litt videreutdanning. Vi har vært heldige å få Beata Kapluk som erstatter. Beata er en erfaren og allsidig danselærer med stort fokus på at elevene skal lære gode vaner som gir utviklingsmuligheter i varierte stilarter. Elevene lærer også kroppsbeherskelse og riktig trening som gir et langt danseliv.

Ballett – Tirsdag kl 18.30 – 19.30 – Dansesalen

I en ballettklasse er det fokus på god kroppsbeherskelse og holdning. En balanse mellom å opparbeide seg styrke og bevegelighet, å få god koordinasjon og beherske den klassiske ballettens egenart og stil. Målet er å utvikle grasiøse dansere som kan bevege seg tilsynelatende uanstrengt.

Alder

Ballett er et ganske nytt fag hos oss,  og er tidlig i utviklingen. Derfor er elevene i gruppa unge. I dag har vi elever som er født 2012 – 2015. Elever født tidligere enn 2015 blir henvist til barnedans. 

Translate »