Jazz/Modern

Beata Kapluk (vikar for Ellis v Dijk 21/22)

 jazz-moderne er Beata Kapluk lærer. Hun har utdannelse fra Polen og Tyskland. Beata er en erfaren og allsidig danselærer med stort fokus på at elevene skal lære gode vaner som gir utviklingsmuligheter i varierte stilarter. Elevene lærer også kroppsbeherskelse og riktig trening som gir et langt danseliv.

Jazz/Modern er en blanding av forskjellige stiler og teknikker. Afroamerikansk dans blandet med moderne dans og ballett. Resultatene av denne blandingen blir en svingende, jordisk og energisk danseteknikk. I time arbeider vi med tekniske-, kreative-øvelser og koreografi. Opplev mestring og danseglede.

Nedenfor ser du tidspunkt og sted for de forskjellige klassene:

Jazz – moderne 1 – Tirsdag kl 16.20 – 17.20 – dansesalen

Alder: Elever født 2012 – 2014

Jazz-moderne 2 –   Tirsdag kl 15.15 – 16.15 – dansesalen

Alder: Elever født 2008 – 2012

Jazz – moderne 3 – Tirsdag kl 19.30 – 20.30 – Blackbox

Alder: Elever født 2003 – 2008

NB: I de viderekommende klassene gjelder ikke bare alder, men også hvilket nivå og ambisjon eleven har.

Læreren vurderer dette til beste for eleven og gruppa.

Translate »