Oppstart nytt kulturskoleår!

Vi starter opp kulturskolen med håp om et godt og koronafritt semester høsten 2020.

Elverum kulturskole har jobbet mye for å opprettholde kontakten med alle elevene og gi et godt tilbud i en vanskelig periode. Vi har digitalisert oss og fagene våre, og lært mye av det. Før vi tok sommerferie spilte vi inn og publiserte fire forestilinger på vår egen youtube-kanal. Dette som en erstatning for fysiske møter med mange mennesker.

Øverst på denne siden finner du et ikon både for vår facebook-side og vår youtubekanal. Her kan du se hva vi har gjort tidligere, og her kommer det også til å bli aktivitet fremover. De digitale undervisnings og formidlings plattformene tar vi med oss videre. I fremtida håper vi å kunne tilby digitale løsninger, både for læring og opplevelse,  av undervisningen, og også som tilgang på alle våre formidlingsprosjekter – konserter, teaterforestillinger, kunstutstillinger m.m. En skjerm kan ikke erstatte det fysiske møtet mennesker imellom, og verktøyene er sjelden eller aldri selve poenget – læring skjer jo ved at vi erfarer gjennom mange sanser;  høre, se, bevege, kjenne på, tenke (er det en sans?) utøve og erfare. Stemningen ved å være sammen, å oppleve barn og unges mestring og forventning i det utøvende øyeblikket – det er læring og opplevelse både for de som utøver og de som er tilhørere.  Ved å bruke nye digitale hjelpemidler kan vi nå ut til de som ikke kan møte oss av forskjellige årsaker. Det er verdt innsatsen vi legger ned i å lære mer om god bruk av dingsene. Så lærer vi etterhvert hvorfor vi gjør det vi gjør, hva vi skal prioritere og hvordan vi skal gjøre det. Vi lover å jobbe til beste for alle som er interessert kunstfagene i Elverum og spesielt for våre egne elever. Vi har plass til enda fler, og på den høyre sida her finner du en knapp som leder til de tin enhvertid ledige plassene våre.

Velkommen til kulturskolen og lykke til med aktiviteten!

Magne

Translate »