Fordypning scenekunst

Lærer; Morten Haug

NB!!!P.t. er fordypning scenekunst ikke startet opp høsten 2021. Vi har som mål å starte opp i uke 42 – etter høstferien.

Morten er først og fremst vår teaterinstruktør, men at han behersker musikkfaget, både med stemme og vokal i tillegg til å spille gitar gjør at han har god kunnskap om hvordan teaterfaget er sammensatt.

Danselærer Ellis er også koblet på teater-klassene for å styrke kompetansen til elevene om bevegelse og kropp.

Fordypning  scenekunst     – torsdag kl 16.30 -19.00

Dette faget er et samarbeid mellom teater og dans på kulturskolen. Hvert er det ca fire elever fra hvert område som får muligheten til å delta her. Denne gruppa jobber mye selvstendig udnerveiledning fra Morten og Ellis. Hvert år lages en forestilling helt fra bunnen av. Elevene utvikler alt selv fra idé til ferdig forestilling. Å delta i fordypningsgruppa stiller større krav til engasjement, deltagelse og øvelse.

Translate »