INTRO

Lærer; Morten Haug + mange andre av våre lærere:)

Morten er først og fremst vår teaterinstruktør, men at han behersker musikkfaget, både med stemme og vokal i tillegg til å spille gitar gjør at han har god kunnskap om hvordan teaterfaget er sammensatt. Danselærer Ellis ( i skoleåret 21/22 er det Beata)  er også koblet på teater-klassene for å styrke kompetansen til elevene om bevegelse og kropp.

INTRO 1 foregår på mandager kl 16.30 – 17.45, i kulturskolens aula. Base i teater, m Morten som lærer. I tillegg blir det bolker med noe musikk. Visuelle kunstfag og …..kanskje dans.

INTRO 2 foregår på mandager kl 16.30 – 17.45, i blackbox. Base i teater m, m Anders Refsdal (presentasjon kommer, han har vært vikar for oss en stund, og nå blir han fast på Intro. I tillegg skal Intro 2 ha periode med instrumental oppl. Og – kanskje dans sammen med Intro 1.

NB: Det lages en plan over hele året i starten av høstsemesteret, og det kan forekomme kortere perioder med andre dager og tider på grunn av at flere lærere er inne i gruppa med sine fag. Vi forsøker å unngå denne endringen, men kan ikke love det. 

Kursene vil være knyttet til teateravdelingen, og Morten Haug er adm ansvarlig for opplegget i samarbeid med de involverte lærerne.

INTRO inneholder de fleste fagene på kulturskolen.

INTRO har høsten som arbeidsperiode hvor flere av våre fag blir introdusert gjennom de forskjellige lærerne. Til sommeren blir det satt opp en miniforestilling hvor elevene utøver alle ting selv; teater, musikk, dans.

INTRO er organisert som teater fordi teaterfaget inneholder de fleste av våre fag i kulturskolen. Stemmebruk, å kunne synge, å kunne bevege seg/dans, å kunne forstå hvordan uttrykke en idé, en følelse fra scenen. Å kunne formidle noe.

Det vil være to lærere til stede på hver time, og temaene går over flere uker slik at elev og lærere blir godt kjent med hverandre og vi klarer å lage et trygt og godt miljø i gruppa. Elevene skal lære, utvikle seg og ha det bra, å føle seg trygge og ha det gøy underveis. Følelsen av å kjenne hverandre og stole på lærer og medelever er det viktigste vi jobber med.

Translate »