Introkurs

Lærer; Morten Haug

Morten er først og fremst vår teaterinstruktør, men at han behersker musikkfaget, både med stemme og vokal i tillegg til å spille gitar gjør at han har god kunnskap om hvordan teaterfaget er sammensatt. Danselærer Ellis er også koblet på teater-klassene for å styrke kompetansen til elevene om bevegelse og kropp.

Introkurs- er nyopprettet i 2020- mandager kl 16.30 – 17.45 – aula

Kurset vil være knyttet til teateravdelingen, og Morten Haug er adm ansvarlig for opplegget i samarbeid med de involverte lærerne.

Introkurs inneholder de fleste fagene på kulturskolen.

Introkurs har som mål at elevene skal lage og vise frem en forestilling til jul, og en forestilling til sommer. Alle elevene skal spille teater, danse, synge eller spille et instrument.

Introkurset er organisert som teater fordi teaterfaget inneholder de fleste av våre fag i kulturskolen. Stemmebruk, å kunne synge, å kunne bevege seg/dans, å kunne forstå hvordan uttrykke en idé, en følelse fra scenen. Å kunne formidle noe.

Det vil være to lærere til stede på hver time, (gruppa er aldersdelt slik at det kan være hensiktsmessig å dele opp i to grupper i mange av emnene)  og temaene går over flere uker slik at elev og lærere blir godt kjent med hverandre og vi klarer å lage et trygt og godt miljø i gruppa. Elevene skal lære, utvikle seg og ha det bra, trygt og gøy underveis. Følelsen av å kjenne hverandre og stole på lærer og medelever er det viktigste vi jobber med.

Translate »