Intro

Morten Haug har det administrative ansvaret for våre INTRO-grupper.

INTRO 1 foregår på mandager kl 16.30 – 17.45, i Kulturskolens aula. Det faglige innholdet tar utgangspunkt i teater, med Anders som lærer. I tillegg blir det bolker med noe musikk. Visuelle kunstfag og …..kanskje dans.

INTRO 2 foregår på mandager kl 16.30 – 17.45, i kulturskolens Blackbox. Det faglige innholdet tar utgangspunkt i teater, med Morten Haug som lærer. Her blir det perioder med musikk og instrumentalopplæring.

NB: Det lages en plan over hele året i starten av høstsemesteret, og det kan forekomme kortere perioder med andre dager og tider på grunn av at flere lærere er inne i gruppa med sine fag. Vi forsøker å unngå denne endringen, men kan ikke love det. 

INTRO inneholder de fleste fagene på kulturskolen.

INTRO har høsten som arbeidsperiode hvor flere av våre fag blir introdusert gjennom de forskjellige lærerne. Til sommeren blir det satt opp en miniforestilling hvor elevene utøver alle ting selv; teater, musikk, dans.

INTRO er organisert med utgangspunkt i teater fordi teaterfaget inneholder de fleste av våre fag i kulturskolen. Stemmebruk, å kunne synge, å kunne bevege seg/dans, å kunne forstå hvordan uttrykke en idé, en følelse fra scenen. Å kunne formidle noe.

Det vil være to lærere til stede på hver time, og temaene går over flere uker slik at elev og lærere blir godt kjent med hverandre og vi klarer å lage et trygt og godt miljø i gruppa. Elevene skal lære, utvikle seg og ha det bra, å føle seg trygge og ha det gøy underveis. Følelsen av å kjenne hverandre og stole på lærer og medelever er det viktigste vi jobber med.

Translate »