Elverum kulturskole lærer elevene å utvikle praktiske ferdigheter innenfor et kunstfag

dans
Musikk Teater Dans Visuelle kunstfag Teknologi i kunstfag

Velkommen til Elverum kulturskole!

Våren 2019: på programmet er det flere tiltak: Les kulturskolens års- hjul, og lærernes semesterplaner

Musikk: Huskonserter før/etter vinterferien etter påmelding til lærer.

Piano aften i mai

Orkesterøvelser for strykere i kulturskolen

Kulturskoledag 29. mai

Dansere: Åpen danseworkshop for dansere: lørdag 02. og søndag 03. mars- invitasjonen kommer.

Kulturskoledag 29. mai

Drama/teater: Alf teateret setter opp Narnia

Dramagruppene arbeider frem mot Kulturskoledag som er felles for alle Onsdag 29. mai.

Her skal elevene få anledning til å opptre ulike steder: i barnehager, på skoler, på aldershjem.

Visuell kunst: Lager eget Galleri med utstilling på kulturskolen «Galleri Munter»

Kulturskoledag 29. mai.

Etter vedtak i kommunestyret: Prisene for plass i Elverum kulturskole justeres opp med virkning fra 01.01.2019

FRIST FOR UTMELDING FOR VÅREN 2019 er 01. Desember.

 

 

orkester2018

Vidamute forestilling 2018                                                                Foto: Thomas Westling

dansere2018

Kulturskolens planer for året:

Årshjul2018-2019

RESTPLASSER våren 2019.

Vi har noen ledige plasser på enkelte tilbud.

Registrer søknad, så hører du fra oss!

Bruk linken nedenfor til å registrere søknad «NY ELEV» Har du søkt før og ikke fått plass, kan du logge rett inn og endre det som står på ventelista. Da logger du inn med tidligere brukerident og passord uten å registrere NY Elev.

PÅMELDING  https://NOELVERUM.speedadmin.dk 

 Får du problemer med å registrere søknad: kontakt rektor

NB! For unge søkere i forhold til de aldersgrenser vi har på tilbudene våre- godkjennes ikke og registreres derfor ikke på ventelista.