Elverum kulturskole lærer elevene å utvikle praktiske ferdigheter innenfor et kunstfag

dans
Musikk Teater Dans Visuelle kunstfag Teknologi i kunstfag

Etter vedtak i kommunestyret: Prisene for plass i Elverum kulturskole justeres opp med virkning fra 01.01.2019

FRIST FOR UTMELDING FOR VÅREN 2019 er 01. Desember.

Plakat adventsuke kulturskolen 2018

                                                                                                        (Plakat laget av Magnus Kjølstad Olsen)

Mandag 03. desember:

Danseforestilling på Elverum ungdomsskole (skolestua) kl. 19.00

for hip hop, streetdance, Jazz/moderne og Jojo Dance.

Tirsdag 04. desember:

Skomakergata i Aula på Kulturskolen kl. 18.00 og kl.19.00 for elever på barnedans, sang, instrumenter, drama

Onsdag 05. desember:

Julekonsert i Aula på Kulturskolen kl. 18.00 ( instrumentalister)

Torsdag 06. Desember

Julekonsert i Aula på Kulturskolen kl. 18.00 for elever på instrumenter og sang

Tirsdag 11. desember

Konsert med EBU og blåsere i Kulturskolens aula.

Visuell kunst elever har juleverksted senere i desember i tillegg til utstilling i Januar mnd.

 

orkester2018

Vidamute forestilling 2018                                                                Foto: Thomas Westling

dansere2018

Kulturskolens planer for året:

Årshjul2018-2019

RESTPLASSER 2018/2019.

Vi har noen ledige plasser på enkelte tilbud.

Registrer søknad, så hører du fra oss!

Bruk linken nedenfor til å registrere søknad «NY ELEV» Har du søkt før og ikke fått plass, kan du logge rett inn og endre det som står på ventelista. Da logger du inn med tidligere brukerident og passord uten å registrere NY Elev.

PÅMELDING  https://NOELVERUM.speedadmin.dk 

 Får du problemer med å registrere søknad: kontakt rektor

NB! For unge søkere i forhold til de aldersgrenser vi har på tilbudene våre- godkjennes ikke og registreres derfor ikke på ventelista.