Semesterplaner

Semesterplaner finnes på høyre side.

Vær klar over at det i inneværende semester kan disse planene endres på kort varsel. Pandemi-situasjonen gjør at planer må endres ofte. Om du er usikker på om informasjonen stemmer så kan du ta direkte kontakt med lærer for faget. Kontaktinformasjon finnes på en egen fane – Om oss/lærerne.