Om kulturskolen

Elverum kulturskole skal sørge for at elevene utvikler praktiske ferdigheter innenfor et Kunstfag: musikk, dans, drama eller visuell kunst. Elevene skal tilegne seg bruk av ulike teknikker og teori. De skal kunne anvende denne kompetansen for å utrykke seg og være kreative i skapende prosesser ved forestillinger konserter og visninger.

Elverum kulturskole skal utvikle elevenes evner og anlegg ut fra den enkeltes forutsetninger, slik at de kan få en meningsfylt og stimulerende fritidsaktivitet og at opplæringen kan danne et grunnlag for en senere yrkesutdanning innenfor kunstfag.

Elverum kulturskole skal være et kompetansesenter for skoleverket og kulturlivet, i arbeidet med å gi opplæring i og fremme forståelse for og interesse for kunst i lokalmiljøet.

 

REKTOR: 

Magne Baugerud Tlf. 97717709

e-post: magne.baugerud@elverum.kommune.no

 

 

reglement-elverum-kulturskole

 

 

 

Translate »