Elevavgift

Med virkning fra 01.08.2024 fastsettes elevavgiften slik:

NB: Alle priser nedenfor er for et halvt år. Vi fakturerer med forfall i november for høsthalvåret og i april for vårhalvåret. 

Elevavgift for eneundervisning:
kr 2240,-

Elevavgift for undervisning i gruppe:
kr 1680,-

Elevavgift DUO: 1 voksen + 1 barn.

kr 2240,-

+ 890-

Elevavgift gruppe – for voksne

Kr 2600,-

Brasstastick

Kr 890,-

Note/Kopieringsavgift: faktureres alle elever på musikk og drama/teater
kr 120,-

Materiell for visuelle kunstfag:
kr 370,-  

Instrumentleie:

Kr 270,-

Det gis søsken eller flerfags-moderasjon. 30 % på andrefag og søsken. Gjelder fra 01.08.2021. 

Frister

Søknadsfrist: 7. juni (men, har vi plasser så tar vi inn elever hele året) NB: Det går helt fint an å søke etter 7. juni. 
Utmeldingsfrister: 1. desember eller 1. juni
Videreføring av plass: 7. juni

Det er bare å ta kontakt utenom normal søknadsfrist også. Det er litt utskifting og ledige plasser underveis i året.

Translate »