Elevavgift

Med virkning fra 01.08.2020 fastsettes elevavgiften slik:

Elevavgift for eneundervisning:
kr 2000,-

Elevavgift for undervisning i gruppe:
kr 1500,-

Elevavgift DUO: 1 voksen + 1 barn.

kr 2000,-

+ 750,-

Elevavgift gruppe – for voksne

Kr 2250,-

Brasstastick

Kr 750,-

Note/Kopieringsavgift pr år: faktureres alle elever på musikk og drama/teater
kr 200,- pr år

Materiell visuelle fag pr år:
kr 630,- pr år 

Instrumentleie: kr 450,- pr år

Det gis ikke søsken eller flerfags-moderasjon.

Frister

Søknadsfrist: 1. juni
Utmeldingsfrister: 1. desember eller 1. juni
Videreføring av plass: 1. juni

Det er bare å ta kontakt utenom normal søknadsfrist også. Det er litt utskifting og ledige plasser underveis i året.

Translate »