Elevavgift

Med virkning fra 01.08.2022 fastsettes elevavgiften slik:

Elevavgift for eneundervisning:
kr 2060,-

Elevavgift for undervisning i gruppe:
kr 1550,-

Elevavgift DUO: 1 voksen + 1 barn.

kr 2060,-

+ 810-

Elevavgift gruppe – for voksne

Kr 2390,-

Brasstastick

Kr 810,-

Note/Kopieringsavgift pr år: faktureres alle elever på musikk og drama/teater
kr 220,- pr år

Materiell visuelle fag pr år:
kr 670,- pr år 

Instrumentleie: kr 490,- pr år

Det gis søsken eller flerfags-moderasjon. 30 % på andrefag og søsken. Gjelder fra 01.08.2021. 

Frister

Søknadsfrist: 1. juni (men, har vi plasser så tar vi inn elever hele året)
Utmeldingsfrister: 1. desember eller 1. juni
Videreføring av plass: 1. juni

Det er bare å ta kontakt utenom normal søknadsfrist også. Det er litt utskifting og ledige plasser underveis i året.

Translate »