Elevavgift

Med virkning fra 01.08.2020 fastsettes elevavgiften slik:

Elevavgift for eneundervisning:
kr 2000,-

Elevavgift for undervisning i gruppe:
kr 1500,-

Elevavgift DUO: 1 voksen + 1 barn.

kr 2000,-

+ 780,-

Elevavgift gruppe – for voksne

Kr 2320,-

Brasstastick

Kr 780,-

Note/Kopieringsavgift pr år: faktureres alle elever på musikk og drama/teater
kr 210,- pr år

Materiell visuelle fag pr år:
kr 650,- pr år 

Instrumentleie: kr 470,- pr år

Det gis søsken eller flerfags-moderasjon. 30 % på andrelag og søsken. Gjelder fra 01.08.2021. 

Frister

Søknadsfrist: 1. juni (men, har vi plasser så tar vi inn elever hele året)
Utmeldingsfrister: 1. desember eller 1. juni
Videreføring av plass: 1. juni

Det er bare å ta kontakt utenom normal søknadsfrist også. Det er litt utskifting og ledige plasser underveis i året.

Translate »