Driftsstyret i Elverum kulturskole

Driftsstyrene skal bidra til å målrette skolens virksomhet mot læringsarbeidet og:

  • øke elevenes mulighet til demokratisk innflytelse på eget læringsmiljø
  • øke foreldrenes medinnflytelse og engasjement i den enkelte skolens virksomhet.
  • øke oppmerksomheten rundt skolens virksomhet; oppgaver, praksis, resultater og forutsetninger.
  • utvikle kontakten mellom den enkelte skole og det politiske styringssystemet.
  • se til at skolens handlingsrom blir best mulig utnyttet.

Driftsstyret er direkte underlagt kommunestyret og er overordnet rådmannen på de områder det er delegert myndighet. Kulturskolens driftsstyre er sammensatt av foreldrerepresentanter, lærerrepresentanter, en elev representant og en politiker fra kommunestyret. Sekretær for driftsstyret er rektor i Kulturskolen.

Ønsker du som foresatt, lærer eller elev å komme med innspill til driftsstyret i kulturskolen, vennligst kontakt leder eller sekretær.

Leder: NY foreldrerepresentant kommer!
Styremedlem: Merete Mortensen

Politisk representant: Christina Beck Jørgensen
Elevrepresentant: Ny elevrepresentant kommer !

Ansatte: Tom Erik Antonsen og Marit Westling

Sekretær: rektor Kulturskolen

Reglement for driftsstyrer ved skolene i Elverum

Translate »