Tilrettelagte tilbud

Tilrettelagte tilbud er tilbud til gruppa mennesker med generelle lærevansker.

Akkurat nå har vi tilbud på musikk- Brasstastick, som du kan lese om ved å klikke nedenfor her, og på teater – Fabelakti. Vi har ambisjoner om å utvide tilbudene i denne avdelingen, og ønsker gjerne innspill på hvilke tilbud det er interesse for.

Elverum kulturskole ønsker å integrere denne fagavdelingen med all vår annen aktivitet, og tror at samarbeid og samhandling på tvers av fag, alder og interesse er spennende og utviklende for alle.

Fabelakti – Tilrettelagt teatertilbud

 

Brasstastick – Tilrettelagt musikktilbud

Translate »