Om fagområdet teater:

Fagene har egen teaterinstruktør, som også behersker musikkfaget. Instruktøren har bred kunnskap om hvordan teaterfaget er sammensatt. En danselærer er også koblet på teater-klassene for å styrke kompetansen til elevene om bevegelse og kropp

Sjekk evt ledige plasser her

Alfarheim Lille Friteater (ALF) tirsdager kl 15.30 – 20.00 – aula

Dette er Ikke et tilbud organisert av Kulturskolen. ALF er en egen forening som kjøper instruktørtjenester av kulturskolen

Gå til ALF på facebook
Translate »