Teater 2

Lærer for teater 2 er Morten Haug.

Teater 2 foregår på onsdager kl 16.30 – 18.30 (aldersbestemt – 10 – 14 )

Teater i kulturskolen omfatter teaterpedagogiske prosesser, arbeid med roller, situasjoner og teaterproduksjon. Gjennom teaterfaglige arbeids- og uttrykksformer skal elevene utvikle kompetanse i å utøve, formidle, skape, oppleve og reflektere.

Kulturskolens teateropplæring har som mål å utvikle ferdigheter som gjør det mulig for elevene å bli verdibevisste, ansvarsbevisste, kunne ta selvstendige valg, være konstruktive og kreative.

Teaterscenen skaper gode betingelser for at ungdommene kan utfolde seg. Gjennom teater som kollektiv kunstart lærer elevene å reflektere over oppmerksomhet rettet mot individet, forventningspress og forbilder. Samhandling er grunnleggende i alle deler av teaterprosessene.

Å spille teater handler også om å konstruere seg som individ og utvikle personlig uttrykk som aktør gjennom å formidle en rolle, en situasjon, en fortelling. Elevene får ta stilling til etiske spørsmål og utvikler kritisk refleksjon. Både inntrykk, uttrykk og forståelse vil utvikles og berikes i teaterfellesskapet.

NB: Våre teatergrupper skal gi eleven tilrettelagt opplæring, og elevene plasseres i grupper både etter alder, men også egnethet i forhold til gruppesammensetning. Og selvfølgelig er venner og tidspunkt viktig. Man kan fint ha godt utbytte av å være i samme gruppe i flere sesonger. Vi har ikke en gruppe pr alder:)

 

Translate »