Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken er et samarbeidsprosjekt mellom kultur- og opplæringssektoren både på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, og gjelder for alle skoler i Norge.

Elevene og skolene skal gjennom ordningen få mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonell kunst og kulturuttrykk av alle slag.

Kulturtilbudene skal være av høy kvalitet og vise hele bredden av kulturuttrykk:

 • scenekunst
 • visuell kunst
 • musikk
 • film
 • litteratur
 • kulturarv

2022 – 2023

 • 6. trinn – høsten 2022 – Helge Væringsåsen, samarbeid med Glomdalsmuseet.
 • 8. 9. og 10. trinn – høsten 2022 – Movies on War, samarbeid med festivalen, formidling og film.
 • 4. trinn – våren 2023 -sommersang – vi synger kor på scenen i kulturhuset m live band. Norsk musikk, norsk tekst.
 • 2. trinn – Skulpturjakten – våren 2023 – vandring i sentrum av Elverum for å bli kjent med …… Elverum og skulptur, gjennom byens skulpturer.

Målene for Den kulturelle skolesekken er:

 • å bidra til at barn og unge får et profesjonelt kunst- og kulturtilbud.
 • å legge til rette for at elevene lettere skal få tilgang til, gjøre seg kjent med å utvikle forståelse for kunst- og kulturuttrykk av alle slag.
 • å medvirke til å utvikle en helhetlig innlemmelse av kunstneriske og kulturelle uttrykk i realiseringen av skolens læringsmål.

Arbeidsgruppe for Den kulturelle skolesekken er:
Elverum ungdomsskole

Geir Cato Bergerengen
Ydalir skole

Magne Baugerud
Rektor kulturskolen og koordinator av DKS

Translate »