Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken er et samarbeidsprosjekt mellom kultur- og opplæringssektoren både på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, og gjelder for alle skoler i Norge.

Elevene og skolene skal gjennom ordningen få mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonell kunst og kulturuttrykk av alle slag.

Kulturtilbudene skal være av høy kvalitet og vise hele bredden av kulturuttrykk:

  • scenekunst
  • visuell kunst
  • musikk
  • film
  • litteratur
  • kulturarv

Målene for Den kulturelle skolesekken er:

  • å bidra til at barn og unge får et profesjonelt kunst- og kulturtilbud.
  • å legge til rette for at elevene lettere skal få tilgang til, gjøre seg kjent med å utvikle forståelse for kunst- og kulturuttrykk av alle slag.
  • å medvirke til å utvikle en helhetlig innlemmelse av kunstneriske og kulturelle uttrykk i realiseringen av skolens læringsmål.

Arbeidsgruppe for Den kulturelle skolesekken er:
Elverum ungdomsskole

Geir Cato Bergerengen
Ydalir skole

Magne Baugerud
Rektor kulturskolen og koordinator av DKS

Translate »