Visuelle kunstfag

 

Lærer: Line Adele Doksrud

Line Adele Doksrud er utdannet billedkunstner fra National Academy of Arts Oslo.

I tillegg til undervisning ved Kulturskolen har hun privatundervisning fra eget Atelier der individuell fordypning står sentralt.

          

Du får opplæring innen et vidt spekter visuelle uttrykksformer som tegning, maleri, skulptur, grafikk, animasjon, foto, mm.

Det legges vekt på at du i møte med lærer og medelever skal få utvikle og få tillit til egen skaperevne.

Vi jobber i prosess og langsiktig der blant annet tegning ofte inngår som grunnlag for arbeid med andre uttrykksformer.

Gjennom veiledning, dialog og faglige rammer skal elevene bli i stand til å ta selvstendige valg og oppleve mestring.

Individuell tilnærming står sentralt i undervisningen.

Tidspunkter for de forskjellige gruppene

Gruppe 0 –                 – mandag kl. 16.30 – 17.45

Gruppe 1                    – mandag kl. 18.15 – 19.25

Gruppe 1 +                 – onsdag kl. 16.00 – 17.45

Gruppe 2                   – onsdag kl. 17.45 – 19.45

 

Translate »