Drama 1

Lærer; Morten Haug

Morten er først og fremst vår teaterinstruktør, men at han behersker musikkfaget, både med stemme og vokal i tillegg til å spille gitar gjør at han har god kunnskap om hvordan teaterfaget er sammensatt.

Danselærer Ellis er også koblet på teater-klassene for å styrke kompetansen til elevene om bevegelse og kropp.

Drama  1                               – onsdager kl  18.30 – 19.30

Dette er den første ordinære teatergruppa. Her dykker elevene ned i teaterfagets mange områder som alle har som mål å beherske skuespillerfaget. Undervisningen en gang pr uke. Gruppa setter opp små visninger og forestillinger. Elevene er gjerne i gruppa flere år.

Translate »