Brasstastick

Brasstastick er organisert og drives som et musikkorps. De har medlemskap i Norges musikkorps forbund, er registrerte som en frivillig organisasjon og støttet/drevet av styret i foreningen. Dette styret består av valgte foresatte.  Styret samarbeider med Elverum kulturskole og Kommunen/kulturskolen sørger for kvalifiserte lærer – tre stk – finansiert i et samarbeid med foreningen. Målet med Brasstastick er å gi denne elevgruppa et tilrettelagt tilbud til opplæring på et musikkinstrument, og et sted å utøve dette på sammen med andre. I orkesteret er felleskapsopplevelsen og læring gjennom musikkutøvelsen selve målet. Brasstastick møtes fast en gang i uka gjennom hele året for øvelser sammen. Mange av musikantene har også i tillegg en instrumental opplæringstime med kulturskolens lærere. Hvert år/skoleår – gjennomfører vi 10-15 konserter. Konsertene er både åpne arrangementer, og også mange skole -og barnehagekonserter. Korpset er endel av et større nettverk av denne type korps/ensemler på landsbasis(det er 10 spesialkorps i Norge), og hvert 3. år samles disse til festival. Brasstastick har ALLTID plass for nye musikanter!

Translate »