dansere
← Tilbake til forsiden

Elverum kulturskole skal sørge for at elevene utvikler praktiske ferdigheter innenfor et Kunstfag: musikk, dans, drama eller visuell kunst. Elevene skal tilegne seg bruk av ulike teknikker og teori. De skal kunne anvende denne kompetansen for å utrykke seg og være kreative i skapende prosesser ved forestillinger konserter og visninger.

Elverum kulturskole skal utvikle elevenes evner og anlegg ut fra den enkeltes forutsetninger, slik at de kan få en meningsfylt og stimulerende fritidsaktivitet og at opplæringen kan danne et grunnlag for en senere yrkesutdanning innenfor kunstfag.

Elverum kulturskole skal være et kompetansesenter for skoleverket og kulturlivet, i arbeidet med å gi opplæring i og fremme forståelse for og interesse for kunst i lokalmiljøet.

 

REKTOR:  Anette Solberg Tlf. 48277087

e post: anette.solberg@elverum.kommune.no

INSPEKTØR: Magne Baugerud Tlf. 97717709

e post: magne.baugerud@elverum.kommune.no

 

Årshjul2018-2019

reglement-elverum-kulturskole

 

 

 

Lærerne i Kulturskolen

De ansatte i Elverum kulturskole har utdannelse fra en høgskole der de har spesialisert seg innenfor et kunstfag, dans, drama, musikk eller visuell kunst. De har minimum tre års utdanning som utøvere i faget, i tillegg har de pedagogikk. Avvik fra utdannelseskravet er at de kan dokumentere at de har vært utøvende kunstnere over tid.

På musikk har alle lærere et hovedinstrument de underviser på f.eks. trompet, sang.
På de andre kunstfagene dans, drama og visuell kunst gjelder tilsvarende. Kulturskolelærere arbeider med undervisning, i tillegg er de gjerne instruktører for kulturlivet eller utøvende freelancere.

fellesiblackboks2017

Fra venstre bak: Magne Baugerud (Inspektør, Trombone, Messing) Anders Edblom (Gitar og Animasjon/Film) Olav Slagsvold ( Saksofon, Klarinett, Dirigent), Esther Slagsvold (Visuell kunst), Erland J. Boneng(Resepsjon) Morten Haug(Drama/Teater, Gitar og Sang)  Jagoda Szostak (Cello, Piano) Marit Westling (Fiolin, Orkester, DKSS) Krzystof Szostak (Horn)

Foran fra venstre:  Ellis van Dijk ( jazz/Moderne, barnedans, teknikk gruppe), Anette Solberg( rektor, sang, DKS) Miko Gebremariam ( Hip Hop/ streetdance, Crew), Anna Fortis (Fløyte), Valentina Antonsen( Sang, Piano, Organist)

ENDRING skoleåret 2018/2019: Line Adele Doksrud er ny lærer på visuell kunst.

 

 

Driftsstyret i Elverum kulturskole

Driftsstyrene skal bidra til å målrette skolens virksomhet mot læringsarbeidet og:

  • øke elevenes mulighet til demokratisk innflytelse på eget læringsmiljø
  • øke foreldrenes medinnflytelse og engasjement i den enkelte skolens virksomhet.
  • øke oppmerksomheten rundt skolens virksomhet; oppgaver, praksis, resultater og forutsetninger.
  • utvikle kontakten mellom den enkelte skole og det politiske styringssystemet.
  • se til at skolens handlingsrom blir best mulig utnyttet.

Driftsstyret er direkte underlagt kommunestyret og er overordnet rådmannen på de områder det er delegert myndighet. Kulturskolens driftsstyre er sammensatt av foreldrerepresentanter, lærerrepresentanter, en elev representant og en politiker fra kommunestyret. Sekretær for driftsstyret er rektor i Kulturskolen.

Ønsker du som foresatt, lærer eller elev å komme med innspill til driftsstyret i kulturskolen, vennligst kontakt leder eller sekretær.

Driftsstyret

Leder: Ann Kristin Konterud
Styremedlem: Turid Brattvoldengen

Politisk representant: Knut Solberg/Gunhild Berteig Ap.
Elevrepresentant:Anna Meskau

Ansatte: Olav Slagsvold, Ellis van Dijk

Sekretær: Anette Solberg, rektor Kulturskolen

Reglement for driftsstyrer ved skolene i Elverum