dans2
← Tilbake til forsiden

 

Hovedopptaket til kulturskolen skjer 1. Juni. Alle søknader registreres inn på venteliste og inntak skjer etter dato på innkommet søknad. Alder spiller en rolle for å få funksjonelle grupper. De som får plass, blir kontaktet og må bekrefte at plass mottas. Kulturskolens undervisningsår følger i hovedsak skoleruta.

Søk om plass eller videreføring av plass

Utmelding

De som har plass i kulturskolen har plassen til den sies opp skriftlig til rektor. Påbegynt semester betales for i sin helhet.

Læreren er foresatte og elevers kontaktperson på kulturskolen.

 

PRISER FRA 01.01. 2018:

Semesteravgift for ene undervisning kr: 1.640,-

Semesteravgift for gruppeundervisning kr: 1.340,-

Instrumentleie pr. semester: 410,-

Administrasjon, noter og kopierings avgift pr år: 180,-

Materiell visuelle kunstfag pr år: 590,-

NB! Ingen søskenmoderasjon eller flerfags moderasjon.

For DUO: 1 voksen + 1 barn = 2000,-

Gruppeundervisning for skolekorps: 650,-

 

reglement-elverum-kulturskole

 

Administrasjon Kulturskolen:

REKTOR:  Anette Solberg Tlf. 48277087

e post: anette.solberg@elverum.kommune.no

INSPEKTØR: Magne Baugerud Tlf. 97717709

e post: magne.baugerud@elverum.kommune.no

Semesteravgift

Med virkning fra 01.01.2017 fastsettes semesteravgiften slik:

Semesteravgift for eneundervisning:
kr 1600,-

Semesteravgift for undervisning i gruppe:
kr 1300,-

 

Note/Kopieringsavgift pr år: faktureres alle elever på musikk og drama/teater
kr 180,00 pr år

Materiell visuelle fag pr år:
kr 570,00 pr år

Instrumentleie: kr 400,00 pr år

Frister

Søknadsfrist: 1. Juni
Utmeldingsfrister: 1. Desember eller 1. Juni
Videreføring av plass: 1. Juni