dans2
← Tilbake til forsiden

 

Hovedopptaket til kulturskolen skjer 1. Juni. Alle søknader registreres inn på venteliste og inntak skjer etter dato på innkommet søknad. Alder spiller en rolle for å få funksjonelle grupper. De som får plass, blir kontaktet og må bekrefte at plass mottas. Kulturskolens undervisningsår følger i hovedsak skoleruta.

Søk om plass eller videreføring av plass

Utmelding

De som har plass i kulturskolen har plassen til den sies opp skriftlig til rektor. Påbegynt semester betales for i sin helhet.

Læreren er foresatte og elevers kontaktperson på kulturskolen.

 

 

reglement-elverum-kulturskole

 

Administrasjon Kulturskolen:

REKTOR:  Anette Solberg Tlf. 48277087

e post: anette.solberg@elverum.kommune.no

INSPEKTØR: Magne Baugerud Tlf. 97717709

e post: magne.baugerud@elverum.kommune.no

Semesteravgift

Med virkning fra 01.01.2018 fastsettes semesteravgiften slik:

Semesteravgift for eneundervisning:
kr 1640,-

Semesteravgift for undervisning i gruppe:
kr 1340,-

Semesteravgift for gruppeundervisning i skolekorps;

kr 650,-

Semesteravgift DUO: 1 voksen + 1 barn.

kr 2000,-

Note/Kopieringsavgift pr år: faktureres alle elever på musikk og drama/teater
kr 180,00 pr år

Materiell visuelle fag pr år:
kr 590,00 pr år

Instrumentleie: kr 410,00 pr år

Det gis ikke søsken eller flerfags-moderasjon.

Frister

Søknadsfrist: 1. Juni
Utmeldingsfrister: 1. Desember eller 1. Juni
Videreføring av plass: 1. Juni