dans2
← Tilbake til forsiden

 

Hovedopptaket til kulturskolen skjer 1. Juni. Alle søknader registreres inn på venteliste og inntak skjer på bakgrunn av etter dato på innkommet søknad. Alder spiller også en rolle for å få funksjonelle grupper. De som får plass, blir kontaktet og må bekrefte at plass mottas. Kulturskolens undervisningsår følger i hovedsak skoleruta.

NB! er ditt barn for ung til å delta på kulturskolens tilbud- godkjennes ikke søknaden om opptak.

Søk om plass eller videreføring av plass

Utmelding

De som har plass i kulturskolen har plassen til den sies opp skriftlig til rektor. Påbegynt semester betales for i sin helhet.

Læreren er foresatte og elevers kontaktperson på kulturskolen.

 

 

reglement-elverum-kulturskole

 

Administrasjon Kulturskolen:

 

REKTOR: Magne Baugerud Tlf. 97717709

e-post: magne.baugerud@elverum.kommune.no

Semesteravgift

Med virkning fra 01.08.2019 fastsettes semesteravgiften slik:

Semesteravgift for eneundervisning:
kr 1690,-

Semesteravgift for undervisning i gruppe:
kr 1380,-

Semesteravgift for gruppeundervisning i skolekorps;

kr 650,-

Semesteravgift DUO: 1 voksen + 1 barn.

kr 2000,-

Note/Kopieringsavgift pr år: faktureres alle elever på musikk og drama/teater
kr 190,00 pr år

Materiell visuelle fag pr år:
kr 610,00 pr år 

Instrumentleie: kr 430,00 pr år

Det gis ikke søsken eller flerfags-moderasjon.

Frister

Søknadsfrist: 1. Juni
Utmeldingsfrister: 1. Desember eller 1. Juni
Videreføring av plass: 1. Juni

Det er bare å ta kontakt utenom normal søknadsfrist også. Det er litt utskifting og ledige plasser underveis i året.