Våre fag

Nedenfor finner du lenker til rammeplanens deler for de enkelte fagområder. Den observante leser vil se at i rammeplanen finnes et femte fag som heter kreativ skriving. Dette tilbys ikke i Elverum kulturskole p.t.

Musikk

https://www.kulturskoleradet.no/rammeplanseksjonen/rammeplanen#Fagplanmusikk

Visuelle kunstfag

https://www.kulturskoleradet.no/rammeplanseksjonen/rammeplanen#fagplanvisuell

Dans

https://www.kulturskoleradet.no/rammeplanseksjonen/rammeplanen#Fagplandans

Teater

https://www.kulturskoleradet.no/rammeplanseksjonen/rammeplanen#fagplanteater

Skapende skriving

https://www.kulturskoleradet.no/rammeplanseksjonen/rammeplanen#fagplanskapendeskriving

Translate »