Klarinett

 

Klarinett er ett instrument vi kjenner først og fremst fra korpset, men er også mye bentyttet i jazz og folkemusikk. I den klassiske musikken har vi også mange kjente store konserter med klarinetten som solo instrument. Den er lagd i tre, og spilles på ved hjelp av en treflis, det går fint ann å starte på klarinett når man er 8-9 år.


Olav Slagsvold underviser klarinett ved Elverum kulturskole.

Olav er utdannet instrumentalpedagog og jazzmusiker fra NTNU Trondheim, med fokus på treblås og improvisasjon.

I tillegg til å drive instrumentopplæring ved kulturskolen jobber Olav med arrangering/tilrettelegging og komponering av musikk og som utøver og dirigent i div Ensembler i lokalmiljøet.

Opplæring på blåseinstrumenter er et samarbeid med skolekorpsene i Elverum. Dette er en vanlig organisering i Norge. Korpsene driver egen forening og eier instrumentene, mens de kjøper opplæringstjenester av kulturskolen. Korpsene og kulturskolen samarbeider om opplegg for rekruttering og vi forsøker også etter beste evne å samkjøre våre planer slik at det i liten grad er dobbelbookinger for musikantene. I tillegg til å spille i korps – som jo er samspilltilbudet for blåser, tilbyr kulturskolen også forskjellige ensembler og prosjekter for elevene. Genre tilbud som f.eks storband, eller større tverrfaglige prosjekter med orkester.

Translate »