Korps

Korps er KULT!

Korps er sosialt!

Korps er lærerikt!

Korps er gøy

Her er de tre skolekorpsene vi har i Elverum og de skolene hver av korpsene rekrutterer fra;

Elverum barne- og ungdomskorps

www.ebuk.no eller facebook

Hanstad, Vestad, Frydenlund, Søbakken, Ydalir skoler

 Hernes skolekorps

www.hernesskolekorps.no eller facebook

Hernes skole

 JH skolekorps

på facebook 

Lillemoen skole

Om du ønsker informasjon om det enkelte korps så finner du kontaktopplysninger på deres egne infosider. Du kan også ta kontakt med kulturskolen.

Opplæring på blåseinstrumenter er et samarbeid med skolekorpsene i Elverum. Dette er en vanlig organisering i Norge. Korpsene driver egen forening og eier instrumentene, mens de kjøper opplæringstjenester av kulturskolen. Korpsene og kulturskolen samarbeider om opplegg for rekruttering og vi forsøker også etter beste evne å samkjøre våre planer slik at det i liten grad er dobbelbookinger for musikantene. Vi tar imot elever året rundt, men prøver å samle hoved-inntaket omtrent ved skolestart.

Translate »