Piano

Lærere er Jagoda Szostak og Valentina Antonsen

På piano er det Valentina og Jagoda som er lærere. Begge to har lang utdanning som pianister og pedagoger fra sine hjemland, henholdsvis Russland og Polen.

Piano er et instrument mange har et forhold til. De sorte og hvite tangentene har eksistert i mange hundre år, og i dag brukes mange forskjellige instrumenter med det samme tangentsystemet. Flygel/piano, cembalo (fra barokken), synthesizer fra 80-tallet J og alle andre varianter av elektriske piano og keyboard.

Om du melder deg på piano på kulturskolen er det grunnleggende motoriske ferdigheter, spilleteknikk, og note- og teorikunnskap som legger grunnlaget for det å lære å spille piano. Med gode grunnleggende ferdigheter er mulighetene uendelige i forhold til genrer og uttrykk. Tangentinstrumenter brukes i all musikk.

Når du har tilegnet deg grunnleggende kunnskaper på instrumentet vil det være mulig å spille sammen med andre elever i kulturskolen i forskjellige prosjekter og ensembler på tvers av genrer og instrumenter.

Translate »