Saksofon

Saxofonen kjenner de fleste fra både pop, jazz og rock, og det finnes mange tøffe kjente saxofonsoloer.

Instrumentet blir også brukt i korps og i klassiske besetninger.

Den er lagd i metall, men siden den også, i likhet med klarinetten produserer lyden gjennom ett rørblad i tre, ligger den under treblåsgruppen.

Olav Slagsvold underviser i saksofon ved Elverum kulturskole.

Olav er utdannet instrumentalpedagog og jazzmusiker fra NTNU Trondheim, med fokus på treblås og improvisasjon.

I tillegg til å drive instrumentopplæring ved kulturskolen jobber Olav med arrangering/tilrettelegging og komponering av musikk og som utøver og dirigent i div Ensembler i lokalmiljøet.

Opplæring på blåseinstrumenter er et samarbeid med skolekorpsene i Elverum. Dette er en vanlig organisering i Norge. Korpsene driver egen forening og eier instrumentene, mens de kjøper opplæringstjenester av kulturskolen. Korpsene og kulturskolen samarbeider om opplegg for rekruttering og vi forsøker også etter beste evne å samkjøre våre planer slik at det i liten grad er dobbelbookinger for musikantene. I tillegg til å spille i korps – som jo er samspilltilbudet for blåser, tilbyr kulturskolen også forskjellige ensembler og prosjekter for elevene. Genre tilbud som f.eks storband, eller større tverrfaglige prosjekter med orkester.

Translate »