Opptak og innmelding

Hovedopptaket til kulturskolen skjer 1. Juni. Alle søknader registreres inn på venteliste og inntak skjer på bakgrunn av etter dato på innkommet søknad. Alder spiller også en rolle for å få funksjonelle grupper. De som får plass, blir kontaktet og må bekrefte at plass mottas. Kulturskolens undervisningsår følger i hovedsak skoleruta.

NB! er ditt barn for ung til å delta på kulturskolens tilbud- godkjennes ikke søknaden om opptak.

Utmelding

De som har plass i kulturskolen har plassen til den sies opp skriftlig til rektor. Påbegynt semester betales for i sin helhet.

Læreren er foresatte og elevers kontaktperson på kulturskolen, men det er viktig at utmelding ikke bare kommuniseres muntlig til lærer, men altså skriftlig – mail, til rektor.

Reglement Elverum Kulturskole (last PDF-fil)

Administrasjon Kulturskolen:

REKTOR: Magne Baugerud Tlf. 97717709

e-post: magne.baugerud@elverum.kommune.no

Translate »