Teater 3/Alfarheim Lille Friteater

Lærer: Morten Haug

Teater 3 er tilbake i sammarbeid med Alf teateret. Til glede for de elevene, kulturskolen og forhåpentligvis publikum. Vi gleder oss til mye spennende prosjekter. Det vil komme mer info om året og opplegget om kort tid.

Teater i kulturskolen omfatter teaterpedagogiske prosesser, arbeid med roller, situasjoner og teaterproduksjon. Gjennom teaterfaglige arbeids- og uttrykksformer skal elevene utvikle kompetanse i å utøve, formidle, skape, oppleve og reflektere.

Kulturskolens teateropplæring har som mål å utvikle ferdigheter som gjør det mulig for elevene å bli verdibevisste, ansvarsbevisste, kunne ta selvstendige valg, være konstruktive og kreative.

Teaterscenen skaper gode betingelser for at ungdommene kan utfolde seg. Gjennom teater som kollektiv kunstart lærer elevene å reflektere over oppmerksomhet rettet mot individet, forventningspress og forbilder. Samhandling er grunnleggende i alle deler av teaterprosessene.

Å spille teater handler også om å konstruere seg som individ og utvikle personlig uttrykk som aktør gjennom å formidle en rolle, en situasjon, en fortelling. Elevene får ta stilling til etiske spørsmål og utvikler kritisk refleksjon. Både inntrykk, uttrykk og forståelse vil utvikles og berikes i teaterfellesskapet.

https://www.facebook.com/alfteater/

 

Translate »