Teater 3

Lærer: Morten Haug

Teater 3 er for de elevene som har deltatt minst 3 år i teater 1-2 eller INTRO grupper.

Translate »